Ảnh đại diện Tích (AK5940)
Nguyễn Thà *** Tích
01/08/1994
0339461***
Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thanhtic***@gmail.com
Nam
*** Lý Thái Tổ, Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết