Ảnh đại diện Hiền (AK6311)
Huỳnh *** Hiền
10/08/1996
0969638***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Định
huynhhien961***@gmail.com
Nam
Thôn Cửu lợi Nam, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Bình Định
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết