Ảnh đại diện Hòa (AK9201)
Trần *** Hòa
24/05/1990
0968456***
Đắk Lắk, Khánh Hòa
tranvuhoa2***@gmail.com
Nam
Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Trưởng/Phó phòng
Đắk Lắk, Khánh Hòa
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết