Ảnh đại diện Raymond (AK9643)
*** Raymond
30/06/1960
0388274***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế
ngte***@gmail.com
Nam
Bình Quới, Bình Hơn, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

38
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết