Ảnh đại diện Cường (AL0295)
Nguyễn *** Cường
23/05/1998
0868218***
Tp Hồ Chí Minh
vietcuong23***@gmail.com
Nam
*** Lộc Châu 3, Tân Nghĩa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết