Ảnh đại diện Nguyên (AL1190)
Nguyễn *** Nguyên
25/10/1996
0941904***
Tp Hồ Chí Minh
nguyendinhnguyen2***@gmail.com
Nam
*** Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết