Ảnh đại diện Việt (AL1398)
Nguyễn Mạnh Việt
29/06/1998
0359407***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
manhviet***@gmail.com
Nam
Chung Cư *** Đường Phùng Hưng Phường Mộ Lao
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết