Ảnh đại diện Lộc (AL3342)
Nguyễn *** Lộc
05/08/1998
0986211***
Tp Hồ Chí Minh
huuloc291***@gmail.com
Nam
*** ấp 3, Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
4 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết