Ảnh đại diện Ý (AL3474)
*** Ý
25/07/1994
0978633***
Tp Hồ Chí Minh
vovany1***@gmail.com
Nam
***, đường Cách mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết