Ảnh đại diện Nguyễn (AL5506)
Trần *** Nguyễn
10/04/1998
0948856***
Bình Dương
nguyenlaw***@gmail.com
Nam
*** Thích Quảng Đức, Phú Hoà
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương
1,5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết