Ảnh đại diện Quyền (AL6436)
Nguyễn *** Quyền
13/06/1997
0936017***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenquyen1***@gmail.com
Nam
số ***, đường số 6, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết