Ảnh đại diện Toàn (AL6666)
Nguyễn *** Toàn
01/08/2020
0962693***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenphitoan20021***@gmail.com
Nam
*** Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết