Ảnh đại diện Quý (AL7716)
Nguyễn *** Quý
08/04/1983
0975606***
Hà Nội
nguyenvanquy6***@gmail.com
Nam
Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết