Ảnh đại diện Bình (AL9934)
Nguyễn *** Bình
02/06/1994
0971736***
Tp Hồ Chí Minh
8888thanhb***@gmail.com
Nam
Khu Phố Lập Nghĩa-T.T Thuận Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết