Ảnh đại diện Nam (AM1211)
*** Nam
11/08/1992
0837604***
Tp Hồ Chí Minh
hwarang142***@yahoo.com
Nam
Hẻm *** Bùi Văn Ba
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Không yêu cầu
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết