Ảnh đại diện Minh (AM1673)
Phạm Văn Minh
26/06/1989
0886260***
Hà Nội
vanminhp***@gmail.com
Nam
Chung cư Ecohome, phường Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
15 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết