Ảnh đại diện Tuyền (AM4196)
Trần *** Tuyền
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp