Ảnh đại diện Hậu (AM4973)
Phạm *** Hậu
10/04/1992
0707102***
minhhau***@gmail.com
Nam
Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết