Ảnh đại diện Luân (AM5651)
Nguyễn *** Luân
03/02/1995
0969349***
Khánh Hòa
ndlua***@gmail.com
Nam
*** đường Cầu Bến Ma, thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Khánh Hòa
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết