Ảnh đại diện Dũng (AM5717)
*** Dũng
18/09/1981
0909268***
Tp Hồ Chí Minh
lytiendun***@gmail.com
Nam
*** Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Giám đốc
Tp Hồ Chí Minh
Bất động sản
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết