Ảnh đại diện SƠN (AM6041)
PHẠM *** SƠN
01/07/1992
0907515***
Tp Hồ Chí Minh
Sonpham.***@gmail.com
Nam
*** Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết