Ảnh đại diện Lực (AM6652)
Nguyễn *** Lực
30/05/1990
0372907***
Khánh Hòa
tienl***@gmail.com
Nam
Thôn Giải Phóng xã Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Khánh Hòa
8 triệu
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết