Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Phú
Nguyễn *** Phú
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật sư
Luật Tố tụng dân sự
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại VPLS Lê Ngọc Phụng (có người hướng dẫn)
Từ 2018 đến 2018: Khác tại VPCC Lê Văn Năng (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

- làm việc theo nhóm và có thể làm việc độc lập
- nghiên cứu tài liệu
- có thể lái xe - bằng B2 ... 5 năm
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
- Tiếng Nhật
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)
Mục tiêu nghề nghiệp

- mong muốn có chổ làm ổn định lâu dài
- mong muốn tiếp cận nhiều kinh nghiệm, học và hoàn tất lớp nghiệp vụ luật sư để trở thành luật sư
- muốn phát triển kỹ năng nghề nghiệp của bản thân để cống hiến.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848