Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện khoa
lê minh *** khoa
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Dịch vụ pháp lý
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến 2018: Khác tại Viện kiểm sát nhân dân q1 (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

Kỹ năng phân tích hồ sơ
Kỹ năng lắng nghe
Kỹ năng tìm kiếm thông tin
kỹ năng học và tự học
kỹ năng tin học tốt
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- cử nhân luật chất lượng cao (dân sự, thương mại, quốc tế) từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được công việc phù hợp với trình độ và gắn bó lâu dài với công ty
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848