Ảnh đại diện Thuận (AM7854)
Nguyễn *** Thuận
30/03/1997
0905049***
Đà Nẵng
thuan30***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Tất Thành
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết