Ảnh đại diện Thân (AM9174)
Nguyễn *** Thân
05/08/1992
0965053***
Tp Hồ Chí Minh
thannguye***@gmail.com
Nam
Cát lái
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết