Ảnh đại diện Dũng (AM9311)
Bùi *** Dũng
25/05/1989
0904271***
Tp Hồ Chí Minh
buisidungd***@gmail.com
Nam
*** đường Nguyễn Văn Linh Xã Ăn Phú Tây
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết