Ảnh đại diện Tuấn (AN0396)
Nguyễn *** Tuấn
01/08/1995
0941945***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
sunflower01081***@gmail.com
Nam
Khu Tập Thể Bệnh Viên ***, Văn quán, Hà Đông.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết