Ảnh đại diện Định (AN1185)
Nguyễn *** Định
21/06/1991
0365775***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
nguyencongdinh21061***@gmail.com
Nam
*** Phạm Hữu Lầu, Phước Kiểng, Nhà Bè
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết