Ảnh đại diện Minh (AN1263)
Phạm Hoàng *** Minh
13/06/1994
0966933***
Tp Hồ Chí Minh
minhpham136***@gmail.com
Nam
*** Chung cư 1050, Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
3 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết