Ảnh đại diện Hào (AN2182)
*** Hào
24/06/2000
0907106***
Tp Hồ Chí Minh
haole4***@icloud.com
Nam
***, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân,TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Cao đẳng
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết