Ảnh đại diện Anh (AN2403)
*** Anh
30/04/1997
0398779***
Đà Nẵng
letuananhpro1***@gmail.com
Nam
Đồng kè - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết