Ảnh đại diện Nguyên (AN2433)
Vũ Trung Nguyên
28/01/1999
0348276***
Hà Nội
nguyenvuhlu0***@gmail.com
Nam
*** Lê Văn Lương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Hà Nội
12 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2021 đến hiện nay: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Ernst & Young Consulting JSC
Kỹ năng

Kỹ năng nghiên cứu
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng làm việc nhóm
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

- Bằng cử nhân Luật Thương mại quốc tế từ 2017 - 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài