Ảnh đại diện Chung (AN2858)
Nguyễn *** Chung
02/04/1990
0389992***
Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
nguyenchungbg1***@gmail.com
Nam
Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
12 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết