Ảnh đại diện Tuấn (AN3294)
Ngô *** Tuấn
05/06/1996
0964082***
Hà Nội
ngotuan5***@gmail.com
Nam
*** - Đường 2 - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Luật Thuế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết