Ảnh đại diện Hiệp (AN4689)
*** Hiệp
05/08/1984
0911630***
Đồng Nai
thanhhiep0***@gmail.com
Nam
Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết