Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Khánh
Nguyễn *** Khánh
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng nhóm / ban
Khánh Hòa
6 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2014 đến 2017: Chuyên viên tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Từ 2017 đến 2017: Chuyên viên tại Công ty TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Từ 2017 đến 2018: Nhân viên tại Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ
Kỹ năng

Kỹ năng tư vấn
Kỹ năng phân tích, tổng hợp
Kỹ năng làm việc độc lập
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng nhận thức từ bao quát đến chi tiết
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử Nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)
Mục tiêu nghề nghiệp

Pháp lý/Pháp chế là một lĩnh vực cơ bản và bao quát toàn diện các hoạt động của xã hội, vì vậy Tôi luôn đặt mục tiêu được tham gia làm việc vào những mảng chuyên môn cụ thể tại mỗi doanh nghiệp như: đầu tư, kinh doanh, thương mại, kế toán, nhân sự, lao động, phúc lợi
Tôi tự tin với tuổi trẻ năng động, ham học hỏi, cùng với tư duy logic có thể làm việc thành thạo với bất kỳ lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848