Ảnh đại diện Sang (AN5343)
Đoàn Công Sang
26/06/1998
0969065***
Tp Hồ Chí Minh
sangdoan***@gmail.com
Nam
*** Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Tp Hồ Chí Minh
3 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết