Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Thịnh (AN6224)
Phan Đức Thịnh
26/06/1995
0858033***
thinhb1403***@gmail.com
Nam
Ấp ***, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết