Ảnh đại diện Tùng (AN7063)
Trần *** Tùng
11/07/1984
0914509***
Hải Phòng
tungtran***@gmail.com
Nam
*** Lực
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hải Phòng
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết