Ảnh đại diện Hòa (AN7206)
Huỳnh *** Hòa
03/04/1996
0978542***
Tp Hồ Chí Minh
Huyhoa0***@gmail.com
Nam
*** đường số 45, phường hiệp bình chánh, thủ đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết