Ảnh đại diện Long (AN7729)
Lê Bá *** Long
01/08/1995
0968843***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hoanglong01***@gmail.com
Nam
xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết