Ảnh đại diện Đạt (AN8259)
Phạm *** Đạt
11/07/1998
0396366***
Tp Hồ Chí Minh
phamdat11***@gmail.com
Nam
*** Thảo ĐIền Pearl, 12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Không yêu cầu
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết