Ảnh đại diện Thành (AN8553)
Phạm Thanh *** Thành
10/04/1992
0379013***
Tiền Giang
karik0***@gmail.com
Nam
Phú Mỹ,Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tiền Giang
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết