Ảnh đại diện Nam (AO0799)
Hồ Trọng *** Nam
02/06/1997
0949552***
Hà Nội
honam***@gmail.com
Nam
Làng Mai Sơn, xã Nghĩa Mai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết