Ảnh đại diện Đại (AO1035)
*** Đại
07/07/1997
0396710***
Tp Hồ Chí Minh
trandaisaigon1***@gmail.com
Nam
***, Đường tỉnh lộ 10
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết