Ảnh đại diện Thống (AO1410)
Phan *** Thống
06/02/1989
0382500***
Tp Hồ Chí Minh
thanhthong***@gmail.com
Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết