Ảnh đại diện Miền (AO3127)
Nguyễn *** Miền
08/11/1986
0918647***
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyen.chi.m***@gmail.com
Nam
ấp ***, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
8 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết