Ảnh đại diện Anh (AO3317)
Cao Tien *** Anh
09/04/1976
0382360***
Hà Nội
caotienxuan***@gmail.com
Nam
Tân Kỳ Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết