Ảnh đại diện Thắng (AO3384)
Nhâm *** Thắng
24/05/1987
0778080***
Tp Hồ Chí Minh
thangnq240***@yahoo.com
Nam
TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Công chứng viên
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết